محققان حالا با استفاده از یادگیری ماشینی احتمال خودکشی را تشخیص می دهند – دیجیاتو – یونیدروید برنامه نویسی

در ایالات متحده آمریکا خودکشی دومین دلیل مهم مرگ و میر در بین جوانان است و با رشدی چشمگیر بین سال های 2007 تا 2015 دو برابر شده است
در ایالات متحده آمریکا خودکشی دومین دلیل مهم مرگ و میر در بین جوانان است و با رشدی چشمگیر بین سال های 2007 تا 2015 دو برابر شده است. اکنون محققان دانشگاه «Carnegie Mellon» برنامه ای را برای تشخیص افکار مرتبط به خودکشی توسعه داده اند.

در این تحقیق از 34 کیس آزمایشی خواسته شده که روی 10 کلمه مرتبط به مرگ، 10 کلمه مثبت و 10 کلمه منفی از پیش تعیین شده فکر کنند، سپس فعالیت های مغزی آنها هنگام بررسی کلمات اسکن شده است.

پیش از این تشخیص فعالیت های مغزی مرتبط به خودکشی در افراد ممکن نبود اما حالا محققان با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی توانسته اند تفاوت فعالیت های مغزی افراد متمایل به خودکشی با مغز افراد سالم را تشخیص دهند.

یکی از بزرگترین معضلات آمریکا، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر خودکشی جوانان است. تحقیقات سازمان «National Center for Health Statistics» حاکی از این است که خودکشی دختران 10 تا 20 ساله در آمریکا به بالاترین میزان خود در 40 سال گذشته رسیده است.

نمودار خودکشی نوجوانان در آمریکا طی 40 سال گذشته

گفتنی است کارشناسان مهم ترین دلیل خودکشی در نوجوانان را فقدان رابطه مناسب بین فرزندان و والدین و عدم درک صحیح از وضعیت فرزندان ذکر کرده اند.

نتایج تحقیق حاکی از این است که در مغز افراد متمایل به خودکشی فعالیت های بخش قدامی مغز بیشتر است.

بیشتر بودن فعالیت بخش قدامی مغز در افراد متمایل به خودکشی

تمرکز اصلی محققان بر روی 6 کلمه مرگ، ظلم، مشکل، بی خیال، خوب و ستایش بوده است و برنامه آنها توانسته است با دقت 91 درصدی تمایل افراد به خودکشی را تشخیص دهد.

پروفسور «مارسل جاست» که رهبری این تیم تحقیقاتی را به عهده داشته معتقد است که با استفاده از یافته های این مطالعه می توان افراد متمایل به خودکشی را شناسایی کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *