۶ معمای آزمون فضانوردی برای حضور در ایستگاه فضایی بین المللی – دیجیاتو – یونیدروید برنامه نویسی

تصورتان این است که پیش نیازهای لازم برای تبدیل شدن به یک فضانورد را دارید؟ اگر چنین است میتوانید با پشت سر گذاشتن مجموعه ای از تست های آزمون فضانوردی شک خود دراین باره را به یقین بدل کنید

Read More »