unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید
unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

یونیدروید

Hamid Jolany

unidroid


bullet متدلوژیهاب برنامه نویسی
Audio 1 - CS106A-lecture01.mp4
Audio 2 - CS106A-lecture02.mp4
Audio 3 - CS106A-lecture03.mp4
Audio 4 - CS106A-lecture04.mp4
Audio 5 - CS106A-lecture05.mp4
Audio 6 - CS106A-lecture06.mp4
Audio 7 - CS106A-lecture07.mp4
Audio 8 - CS106A-lecture08.mp4
Audio 9 - CS106A-lecture09.mp4
Audio 10 - CS106A-lecture10.mp4
Audio 11 - CS106A-lecture11.mp4
Audio 12 - CS106A-lecture12.mp4
Audio 13 - CS106A-lecture13.mp4
Audio 14 - CS106A-lecture14.mp4
Audio 15 - CS106A-lecture15.mp4
Audio 16 - CS106A-lecture16.mp4
Audio 17 - CS106A-lecture17.mp4
Audio 18 - CS106A-lecture18.mp4
Audio 19 - CS106A-lecture19.mp4
Audio 20 - CS106A-lecture20.mp4
Audio 21 - CS106A-lecture21.mp4
Audio 22 - CS106A-lecture22.mp4
Audio 23 - CS106A-lecture23.mp4
Audio 24 - CS106A-lecture24.mp4
Audio 25 - CS106A-lecture25.mp4
Audio 26 - CS106A-lecture26.mp4
Audio 27 - CS106A-lecture27.mp4
Audio 28 - CS106A-lecture28.mp4
29 - ProgrammingMethodology-Lecture01.pdf
30 - ProgrammingMethodology-Lecture02.pdf
31 - ProgrammingMethodology-Lecture03.pdf
32 - ProgrammingMethodology-Lecture04.pdf
33 - ProgrammingMethodology-Lecture05.pdf
34 - ProgrammingMethodology-Lecture06.pdf
35 - ProgrammingMethodology-Lecture07.pdf
36 - ProgrammingMethodology-Lecture08.pdf
37 - ProgrammingMethodology-Lecture09.pdf
38 - ProgrammingMethodology-Lecture10.pdf
39 - ProgrammingMethodology-Lecture11.pdf
40 - ProgrammingMethodology-Lecture12.pdf
41 - ProgrammingMethodology-Lecture13.pdf
42 - ProgrammingMethodology-Lecture14.pdf
43 - ProgrammingMethodology-Lecture15.pdf
44 - ProgrammingMethodology-Lecture16.pdf
45 - ProgrammingMethodology-Lecture17.pdf
46 - ProgrammingMethodology-Lecture18.pdf
47 - ProgrammingMethodology-Lecture19.pdf
48 - ProgrammingMethodology-Lecture20.pdf
49 - ProgrammingMethodology-Lecture21.pdf
50 - ProgrammingMethodology-Lecture22.pdf
51 - ProgrammingMethodology-Lecture23.pdf
52 - ProgrammingMethodology-Lecture24.pdf
53 - ProgrammingMethodology-Lecture25.pdf
54 - ProgrammingMethodology-Lecture26.pdf
55 - ProgrammingMethodology-Lecture27.pdf
56 - ProgrammingMethodology-Lecture28.pdf
Audio 57 - Welcome.mp4

bullet توضیحات فارسی


فرایند تولید نرم‌افزار که با عنوان «چرخهٔ حیات تولید نرم‌افزار» نیز شناخته می‌شود، ساختاری است که روی توسعه و تولید محصولات نرم‌افزاری اعمال می‌شود. عبارت‌های مشابهی چون «چرخهٔ حیات نرم‌افزار» و «فرایند نرم‌افزار» در این رابطه استفاده می‌شود. الگوهای گوناگونی نظیر فرایندهای (خاص) وجود دارند که هر کدام خط مشی مختص (آن فرایندها) برای انجام کارها و فعالیت‌های متنوع در طول فرایندها را مشخص می‌کنند. برخی عنوان می‌کنند که «طرح چرخهٔ حیات» یک عبارت بسیار عمومی بوده و «فرایند تولید نرم‌افزار» عبارت تخصصی‌تر است. برای مثال خیلی از فرایندهای تولید نرم‌افزار ویژه‌ای هستند که خود زیر مجموعه چرخهٔ حیات مارپیچ به شمار می‌روند.
از مهمترین کارها در تولید نرم‌افزار استخراج نیازمندی‌ها یا تحلیل نیازمندی‌های آن سامانه است. مشتریان عمومی معمولاً تصور مفهومی، انتزاعی و مبهمی از نتیجه نهایی خواسته‌هایشان دارند و نمی‌دانند به درستی نرم‌افزار مورد نظرشان چه کاری باید انجام دهد. در این مرحله نیازمندی‌های ناتمام، پیچیده و مبهم، و حتی متضاد توسط مهندسان نرم‌افزار ماهر شناسایی می‌شوند. در این برهه تکه نرم‌افزارهای آماده، تجربه‌شده و فعال ممکن است برای پایین آوردن ریسک (و مشکلات) نیازمندی‌ها کمک کنند. نخست نیازمندی‌های عمومی از کاربران جمع‌آوری شده و دامنه توسعه و تولید نرم‌افزار که باید تولید شود شناسایی و تحلیل می‌شود، سپس مستندات بصورت شفاف نوشته می‌شوند. معمولاً به این مستند، مستند دامنه یا محدوده سامانه اطلاق می‌شود.
برخی قابلیت‌ها ممکن است در ابتدای پروژه به خاطر مسائل مالی یا نیازمندی‌های غیر شفاف و نامشخص خارج از محدوده پروژه باشند. اگر تولید و توسعه نرم‌افزار برون‌سپاری شود (یعنی به شرکت‌های خارجی محول شود) این مستندات به عنوان مستندات قانونی و حقوقی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین در صورت اتفاق هرگونه دعوای حقوقی یا ابهام در مورد تعهدات داده‌شده به کاربر، این مسائل قابل شفاف‌سازی خواهد بود.
پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی
پیاده‌سازی آن قسمت از فرایند تولید نرم‌افزار به شمار می‌رود که مهندسان نرم‌افزار در دنیای واقعی تمام کدهای پروژه را می‌نویسند و به قول معروف برنامه‌نویسی می‌کنند.
آزمون نرم‌افزار بخش لاینفک و مهم از فرایند تولید نرم‌افزار است. این قسمت از فرایندها کمک می‌کند تا مشکلات سامانه بصورت سریع شناسایی شوند.
مستندسازی در تمام مراحل پروژه چون طراحی داخلی نرم‌افزار برای تعیین اهداف سیستم، نگهداری آینده و ارتقاء و بهبود سامانه هرچند پروژه پایان یافته باشد انجام می‌شود. همچنین ممکن است این مستندسازی شامل نوشتن ساختار تکه‌های برنامه ظاهر برنامه کاربردی داخلی و خارجی هم باشند. این مطلب خیلی مهم است که همه چیز پروژه مستندسازی شود.
استقرار و نگهداری سامانه
استقرار و تحویل سامانه پس از اینکه آزمون مناسب را گذراند و برای انتشار، فروش یا هر نوع توزیع برای محیط کار نهایی تأیید شد انجام خواهد شد.
آموزش نرم‌افزار و پشتیبانی خیلی مهم است و خیلی از تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها اهمیت آن را درک نمی‌کنند. مهم نیست که چقدر زمان و برنامه‌ریزی توسط تیم تولید و توسعه نرم‌افزار برای ایجاد نرم‌افزار مصرف کرده‌اند اگر در آخر کار کاربری در سازمان نباشد تا از نرم‌افزار استفاده کند. مردم معمولاً در برابر تغییرات مقاومت نشان می‌دهند و از ماجراجویی در محیط ناآشنا اجتناب می‌کنند، برای همین در فاز استقرار این خیلی مهم است کلاس‌های آموزشی برای کاربران جدیدِ نرم‌افزار گذاشته شود.
نگهداری و ارتقای نرم‌افزاری برای پوشش، مسائل پوشش داده‌نشده یا نیازمندی‌های تازه‌ای که ممکن است بوجود آیند مدت خیلی زیادی حتی بیشتر از زمان اولیه تولید نرم‌افزار زمان بگیرد. این مرحله ممکن است نیاز باشد تا کدهای برنامه‌نویسی تازه‌ای که در طراحی اصلی برنامه نیز دیده نشده اضافه شود تا مسائل و مشکلات دیده‌نشده حل شوند یا ممکن است کاربر درخواست عملیات اصلی دیگری کند و برنامه‌نویسی‌های تازه‌ای برای برآورده کردن نیازهای جدید انجام گیرد. اگر هزینه کار فاز نگهداری از ۲۵ درصد هزینه فاز قبلی (پیاده‌سازی) بیشتر باشد، این احتمال وجود دارد که کیفیت کلی فاز قبلی خیلی ضعیف بوده باشد. در این صورت مدیران پروژه باید گزینهٔ ایجاد مجدد سامانه (یا بخشی از سامانه) را قبل از اینکه هزینه‌های نگهداری غیر قابل کنترل شود را مطرح کنند.

bullet Methodologies of programming


This course is the largest of the introductory programming courses and is one of the largest courses at Stanford. Topics focus on the introduction to the engineering of computer applications emphasizing modern software engineering principles: object-oriented design, decomposition, encapsulation, abstraction, and testing.
Programming Methodology teaches the widely-used Java programming language along with good software engineering principles. Emphasis is on good programming style and the built-in facilities of the Java language. The course is explicitly designed to appeal to humanists and social scientists as well as hard-core techies. In fact, most Programming Methodology graduates end up majoring outside of the School of Engineering.
Prerequisites: The course requires no previous background in programming, but does require considerable dedication and hard work.

Programming Methodology

متدولوژی برنامه نویسی

CS106A

استنفورد

Stanford

Programmnig

C++

Cpp

سی پلاس پلاس

مهران سهامی

Mehran Sahami

sahami

سهامی

Algorithm Design

طراحی الگوریتم

ویدئو آموزشی

آموزش برنامه نویسی

unidroid

hjolany

hjolany@gmail.com

یونیدروید

حمید جولانی