unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید
unidroid video tutorials - فیلمهای آموزشی یونیدروید

یونیدروید

Hamid Jolany

unidroid


bullet توضیحات فارسی


سی شارپ (به انگلیسی: C#)، زبانی شیءگرا و سطح بالا از خانوادهٔ زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.
زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.
زبان سی شارپ با قدرت و در عین حال سطح بالایی خود توانسته توجه بسیاری از برنامه نویسان را به خود جلب کند.
این زبان برپایه سادگی، مدرن بودن، همه منظوره و شیءگرا بودن ساخته شد. آندرس هجلزبرگ، طراح زبان برنامه‌نویسی دلفی، سرپرستی تیم طراحان زبان سی شارپ را بر عهده داشت. این زبان دارای دستوری شیءگرا مشابه ++C است و به شدت از زبان‌های جاوا و دلفینیازمندمدرک تأثیر پذیرفته‌است. در ابتدا نام این زبان COOL بود که مخفف C like Object Oriented Language بود، هر چند در ژوئیه ۲۰۰۰، زمانی که مایکروسافت پروژه را عمومی اعلام کرد، اسم آن به سی شارپ تغییر پیدا کرد.
آخرین نسخه آن نسخه 7.0 است که در حال توسعه است.
اهداف طراحی زبان
استاندارد ECMA این اهداف طراحی زبان را برای سی شارپ بر آورده می‌سازد:
سی شارپ یک زبان برنامه‌سازی ساده، مدرن، برای اهداف عمومی و شیءگرا است.
به دلیل اهمیت داشتن موضوع نیرومندی و دوام و بهره‌وری برنامه‌نویس، زبان دارای چک‌کننده Strong Type، چک‌کننده مرزهای آرایه، تشخیص حالت‌هایی که یک متغیر مقداردهی اولیه نشده‌است، قابلیت انتقال کدها و Garbage Collection خودکار است.
این زبان برای استفاده در اجزای توسعه نرم‌افزار برای دستیابی به مزایای سامانه‌های توزیعی در نظر گرفته شده‌است.
قابلیت انتقال برنامه‌نویس بسیار مهم است، خصوصاً برای آن دسته از برنامه‌نویسانی که با زبان‌های C و C++ آشنا هستند.
پشتیبانی از این زبان برای بین‌المللی شدن بسیار مهم است.
زبان سی شارپ برای نوشتن برنامه‌ها برای سامانه‌های تعبیه شده و میزبان در نظر گرفته شده‌است، سیستم‌عامل‌های پیچیده بسیار بزرگ گرفته تا توابع اختصاصی بسیار کوچک.
هر چند برنامه‌های نوشته شده با سی شارپ طوری هستند که از لحاظ حافظه و پردازنده مورد نیاز مقرون به صرفه باشند، ولی خود زبان از لحاظ اندازه و کارایی به خوبی زبان‌های C و اسمبلی نیست.

bullet Csharp Learning in persian


The correct title of this article is C# (programming language). The substitution or omission of the # is because of technical restrictions.
C# C Sharp wordmark.svg
Paradigm multi-paradigm: structured, imperative, object-oriented, event-driven, task-driven, functional, generic, reflective, concurrent
Family C
Designed by Microsoft
Developer Microsoft
First appeared 2000; 17 years ago
Stable release
6.0 / 2015; 2 years ago
Preview release
7 / 2016; 1 year ago
Typing discipline static, dynamic, strong, safe, nominative, partially inferred
Platform Common Language Infrastructure
License CLR is proprietary, Mono compiler is dual GPLv3, MIT/X11 and libraries are LGPLv2, DotGNU is dual GPL and LGPLv2
Filename extensions .cs
Website www.visualstudio.com
Major implementations
Visual C#, .NET Framework, Mono, DotGNU
Dialects
Cω, Spec#, Polyphonic C#, Enhanced C#
Influenced by
C++, Eiffel, Java, Modula-3, Object Pascal, ML, VB, Icon, Haskell, Rust, J#, Cω, F#te 1]
Influenced
Chapel, D, J#, Dart, F#, Hack, Java, Kotlin, Monkey, Nemerle, Oxygene, Rust, Swift, Vala
C Sharp Programming at Wikibooks
C# (pronounced as see sharp) is a multi-paradigm programming language encompassing strong typing, imperative, declarative, functional, generic, object-oriented (class-based), and component-oriented programming disciplines. It was developed by Microsoft within its .NET initiative and later approved as a standard by Ecma (ECMA-334) and ISO (ISO/IEC 23270:2006). C# is one of the programming languages designed for the Common Language Infrastructure.
C# is a general-purpose, object-oriented programming language. Its development team is led by Anders Hejlsberg. The most recent version is C# 6.0 which was released in 2015.
During the development of the .NET Framework, the class libraries were originally written using a managed code compiler system called Simple Managed C (SMC). In January 1999, Anders Hejlsberg formed a team to build a new language at the time called Cool, which stood for "C-like Object Oriented Language". Microsoft had considered keeping the name "Cool" as the final name of the language, but chose not to do so for trademark reasons. By the time the .NET project was publicly announced at the July 2000 Professional Developers Conference, the language had been renamed C#, and the class libraries and ASP.NET runtime had been ported to C#.
C#'s principal designer and lead architect at Microsoft is Anders Hejlsberg, who was previously involved with the design of Turbo Pascal, Embarcadero Delphi (formerly CodeGear Delphi, Inprise Delphi and Borland Delphi), and Visual J++. In interviews and technical papers he has stated that flaws[citation needed] in most major programming languages (e.g. C++, Java, Delphi, and Smalltalk) drove the fundamentals of the Common Language Runtime (CLR), which, in turn, drove the design of the C# language itself.
James Gosling, who created the Java programming language in 1994, and Bill Joy, a co-founder of Sun Microsystems, the originator of Java, called C# an "imitation" of Java; Gosling further said that "[C# is] sort of Java with reliability, productivity and security deleted." Klaus Kreft and Angelika Langer (authors of a C++ streams book) stated in a blog post that "Java and C# are almost identical programming languages. Boring repetition that lacks innovation, Hardly anybody will claim that Java or C# are revolutionary programming languages that changed the way we write programs," and "C# borrowed a lot from Java - and vice versa. Now that C# supports boxing and unboxing, we'll have a very similar feature in Java." In July 2000, Anders Hejlsberg said that C# is "not a Java clone" and is "much closer to C++" in its design.
Since the release of C# 2.0 in November 2005, the C# and Java languages have evolved on increasingly divergent trajectories, becoming somewhat less similar. One of the first major departures came with the addition of generics to both languages, with vastly different implementations. C# makes use of reification to provide "first-class" generic objects that can be used like any other class, with code generation performed at class-load time. Furthermore, C# has added several major features to accommodate functional-style programming, culminating in the LINQ extensions released with C# 3.0 and its supporting framework of lambda expressions, extension methods, and anonymous types. These features enable C# programmers to use functional programming techniques, such as closures, when it is advantageous to their application. The LINQ extensions and the functional imports help developers reduce the amount of "boilerplate" code that is included in common tasks like querying a database, parsing an xml file, or searching through a data structure, shifting the emphasis onto the actual program logic to help improve readability and maintainability.
C# used to have a mascot called Andy (named after Anders Hejlsberg). It was retired on January 29, 2004.
C# was originally submitted to the ISO subcommittee JTC 1/SC 22 for review, under ISO/IEC 23270:2003, was withdrawn and was then approved under ISO/IEC 23270:2006.

unidroid

unidroid.ir

C#

Csharp

C# Training

C# Farsi

C# Persian

Csharp Farsi

c sharp farsi

c sharp persian

csharp persian

hamid jolany

jolany

hamid

یونیدروید

آموزش سی شارپ

آموزش سی شارپ به زبان فارسی

آموزش فارسی سی شارپ

سی شارپ

پی دی اف سی شارپ

ایبوک سی شارپ

کتاب سی شارپ

C# Ebook

Ebook

training

tutorial

آموزش

برنامه نویسی

برنامه نویسی به زبان سی شارپ

آموزش فارسی به زبان سی شارپ